Pomimo niezwykłych osiągnięć współczesnej medycyny, nawet uznanym lekarzom i specjalistom zdarzają się podręcznikowe błędy, związane np. ze złą diagnozą, niewłaściwym leczeniem, czy źle przeprowadzoną operacją. Niejednokrotnie ww. błędy, skutkują poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi dla poszkodowanego pacjetna.

Czym zatem jest błąd medyczny? Z uwagi na szerokie spectrum świadczeń medycznych, jest to pojęcie niezwykle obszerne, niemniej jednak przykładem szkód medycznych niewątpliwie jest:

  • niedbalstwo personelu medycznego (np. lekarza, pielęgniarki);
  • postępowanie personelu, które jest sprzeczne z aktualnie obowiązującym stanem wiedzy medycznej;
  • błędna diagnoza i niewłaściwe leczenie;
  • uszkodzenie ciała pacjenta;
  • pogorszenie jego stanu zdrowia;
  • śmierć pacjenta.

Za wystąpienie błędu medycznego może odpowiadać zarówno szpital, przychodnia, jak i lekarz, prowadzący prywatny gabinet.